Videos


FLY Abschlussprojekt | 07 | BBS1 Mainz - Füllstandsregelung

FLY Abschlussprojekt | 06 | BBS1 Mainz - Verdrahtung und Verpressung

FLY Abschlussprojekt | 05 | BBS1 Mainz - Transport

FLY Abschlussprojekt | 04 | BBS1 Mainz - Verdrahtung und Programmierung

FLY Abschlussprojekt | 03 | BBS1 Mainz - Erstellung der Visualisierung

FLY Abschlussprojekt | 02 | BBS1 Mainz - Aufbau des Schaltschrank

FLY Abschlussprojekt | 01 | BBS1 Mainz - Aufbau des Grundgestell